Sinemacılardan Hopa olayları hakkında basın açıklaması

Basına ve Kamuoyuna,

Türkiye’nin seçime gittiği günlerde Hopa’da meydana gelen olaylarda, Hopa halkı gayet

demokratik bir şekilde derelerine, geleceğine ve halkın temel geçim kaynağı olan çayına

sahip çıkmak adına hiçbir kargaşaya mahal vermeyecek şekilde horon ve halaylarla tepkisini

dile getirmiştir.

Ne yazık ki AKP hükümeti, kendilerine ait olmayan hiçbir pankart ve bayrağı görmeye, kendi

ideolojileri dışındaki hiçbir ideolojiye tahammül edememiştir. Bu bayrak ve pankartlar, çevre

il ve ilçelerden getirilen yüzlerce emniyet gücü tarafından zorla toplatılmaya çalışılmıştır.

Bu durumu protesto eden Hopa halkına karşı orantısız güç kullanmış ve bu küçük ilçe

gaz bombardımanına tutularak yıllardır onurlu bir yaşam için mücadele eden Hopa halkı

sindirilmeye çalışılmıştır.

Yaşanan olaylar neticesinde devrimci ve demokrat kişiliğiyle tanıdığımız Metin Lokumcu

hocamız emniyet güçlerinin yoğun gaz bombardımanına ve darba maruz kalarak hayatını

kaybetmiştir. Bu üzücü olay karşısında ülkenin Başbakanı, yaşamını yitirmiş bir insanın

anısına saygı göstermeye bile tenezzül etmemiş ve “üzerinde pek de durulması gerekmeyen

bir olay” değerlendirmesi yaparak zalimce bir tavır takınmıştır.

Halen ülkenin her yerinde Hopa halkına sahip çıkmak isteyen partiler, sivil toplum

örgütleri ve sendikalara karşı yoğun baskı ve gözaltılar devam etmektedir. Hopa’da ise

12 Eylül cunta rejiminin izleri ne yazık ki hâlâ tüm ağırlığıyla sürmektedir. İnsanlar henüz

acısını ve şaşkınlığını üzerinden atamamışken hükümetin emrindeki emniyet güçleri

nokta operasyonlarıyla insanları evlerinden alıkoyarak gözaltına almış ve almaya devam

etmektedir.

Tüm bunlarla “İleri Demokrasi” yalanı bir kez daha gün ışığına çıkmıştır.

demokratikleşmesiyle ilgili mücadele veren bütün güçler baskı ve zulümlere uğramış

ve “eşkıya”lıkla suçlanmıştır.

Bizler bu ülkede derdini sanatla ifade etme yolunu seçmiş insanlar olarak, Hopa’da

süren baskı ve tehdit unsurunun ortadan kaldırılmasını, gözaltıların durdurulmasını,

günlerdir gözaltında tutulan onlarca insanın derhal serbest bırakılmasını ve gözaltında

bulananların “terör örgütü suçlaması”yla özel yetkili savcılarca yargılanmasının bir an önce

durdurulmasını talep ediyoruz.

Eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye temennisiyle!

- Belma Baş

- Belmin Söylemez
- Birol Akbaba
- C. Asl Filiz
- Dersu Yavuz Alt n
- Ersin Çelik
- Emre Yeksan
- Feridun Koç
- Hakk Kurtuluş
- Haşmet Topaloğlu
- Hüseyin Karabey
- İnan Temelkuran
- İlksen Başar r
- Mehmet Ery lmaz
- Melik Saraçoğlu
- Murat Düzgünoğlu
- Murat Akagündüz
- Nadir Öperli
- Onur Saylak
- Orhan Eskiköy
- Özcan Alper
- Önder Çakar
- Pelin Esmer
- Serkan Acar
- Selim Evci
- Seren Yüce
- Seyfi Teoman
- Seyhan Kaya
- Sevilay Demirci
- Soner Alper
- Tolga Esmer
- Tülin Özen
-Yamaç Okur

No comments:

Search This Blog