Sergi Knut Åsdam/ Uzun Bakış Kısa Bakış


Sergi: Uzun bakış – Kısa bakış
  • Sanatçı: Knut Åsdam
  • Panel ve Açılış: 18 Haziran 2011 Cumartesi, 17:30
  • Panel konuşmacıları: Pelin Tan, Simon Sheikh, Tuna Erdem
  • Kurator: Pelin Tan
  • Tarih: 18 Haziran 2011 - 31 Temmuz 2011
DEPO, 18 Haziran - 31 Temmuz 2011 tarihleri arasında Norveçli sanatçı Knut Åsdam'ın son iki yılda ürettiği Abyss (2010) veTripoli (2010) yapıtlarının gösterileceği sergiyi misafir ediyor. Tate Modern (2011) ve Bergen Kunsthall (2010) gibi kurumlarda gösterimi yapılan bu iki filmi İstanbul izleyicisi ile buluşturmak isteyen sanatçı ve küratör kentsel çevre ve tekinsiz alanlarda bireyler, nesneler ve mekânlar arasındaki mesafeye ve algının parçalanmasına odaklanıyor. Abyss, giderek dönüşen ve özelleşen kent mekânında yaşayanların ve göçmenlerin bu dönüşüme bakışları üzerine bir film. Tripoli ise, 20. yüzyılın yaşayan en önemli modernist mimarlarından Oscar Niemeyer tarafından tasarlanıp Lübnan'ın Trablus kentinde inşasına başlanan ve 1975 yılında iç savaş nedeni ile yarım kalan fuar alanı binalarının tekinsiz atmosferini yansıtıyor. Sanatçının sahnelere ve dile özenle yaklaştığı her iki film de mimarinin ve kentsel planlamanın yarattığı değişiklikleri ve bu zaman ve mekânlara sıkışmış özne ve kimlikleri parçalanmış anlatılar ve belgesel fazlalık aracılığıyla irdeliyor.
Abyss [Abis], 201043'
Abyss, Londra'nın doğusunda yer alan Thames Gateway ve yeni inşa edilen Olimpik Alan etrafında çekildi. Film, farklı göçmenlik hallerinin - insan hareketlerinin ve para ve iktidarın dolaşımının; aynı zamanda farklı bir düzeyde, imgelemde gerçekleşen göçün - etkisi altında bir kentsel gerçekliği tasvir ediyor. 43 dakikalık deneysel film ve yerleştirme, Londra'nın doğusunda, tekil bir eylemiliğin kontrolünden çok uzakta, dil, maddiyat ve anlama az çok hâkim bir grup insanı izliyor.
Abyss, UK Arts Council, The Norwegian Film Institute, The Freedom of Expression Fund, Arts Council Norway ve Bergen Kunsthall desteği ile gerçekleştirilmiştir.
Tripoli [Trablus], 201024'
Tripoli, yakın geçmişimizin muhafaza edilmiş kalıntılarına bakarak siyasi tarihi ve mimari izleri vurguluyor. Kuzey Lübnan'da yer alan Trablus kentinde, dünyanın en özgün ve iddialı mimari projesinin kalıntılarını bulabilirsiniz. Bu kalıntılar, Brezilyalı mimar Oscar Niemeyer'in 1966'da tasarladığı ve inşaatı 1975 yılında başlayan Lübnan iç savaşı nedeniyle yarım kalan uluslararası fuar alanının binalarıdır. İç savaş sadece büyük projenin inşaatının durmasına neden olmamış, aynı zamanda bu alanın cephane deposu, helikopter pisti gibi farklı askerî amaçlar için kullanılması anlamına gelmiştir. Kısmen bir mimari belgesel, kısmen şizoid bir dram olan film, tekinsizlik, ayrışmışlık ve şiddetin öyküsü üzerine bir algı alanı yaratmaya çalışıyor.
Untitled: Archive (migration) [İsimsiz: Arşiv (göç)](2010)
Bulunmuş imgeler
Untitled: archive (migration), Åsdam'ın stüdyosunda çalışırken uzun vadede bir araya getirdiği ve hâlâ büyümekte olan organik bir arşivden alınan görüntülerden oluşuyor. İnternetten, kitaplardan ve farklı kamuya açık kaynaklardan toplanan fotoğraflar geniş anlamıyla göç kavramına gönderme yapıyor; aralarında yakın ve özel malzemelerle beraber daha uzak incelemeler de yer alıyor. Yerleştirmede fotoğraflar orijinal bağlamlarından bağımsızlaştırılarak sergileniyor. Bu şekilde bağlamlarından kopartıldıklarında imgelerin farklı kökenleri arasında bağlantıları, benzerlilkleri ve farklılıkları ortaya çıkartacak ilişkiler kuruluyor. Bu yeni bağlamda bazı resimler didaktik ve açıklayıcı gözüküp tarihî veya güncel ama çoğunlukla dramatik bir durumu net bir şekilde tasvir ederken, diğerleri dolaylı olarak değişen toplumlarla ve istikrarsızlıkla ilişkileniyor. Untitled: archive (migration), insanın uyum sağlaması ve çelişki ve kültürün hareketleri üzerine bir çalışma.
Office for Contemporary Art Norway ve Goethe Institut İstanbul'un katkılarıyla.

No comments:

Search This Blog