Sansür sadece ineternette değil! Ekte Cevbir den açıklama.


Ülkemizde mühtehcenlik bahane edilerek kültür yaşamına hukukdışı müdahaleler devam ediyor   Nisan ayında William S. Burrough'un Yumuşak Makine adlı romanın yayıncısı ve çevirmeni aleyhinde açılan davanın şoku devam ederken İstanbul Basın Savcılığı, geçtiğimiz hafta Funda Uncu tarafından çevrilen ve Ayrıntı yayınları tarafından yayımlanan Chuck Palahniuk'un,"Ölüm Pornosu" adlı kitabı hakkında müstehcen öğeler içerdiği bahanesiyle yeni bir soruşturma başlattığını ve daha önceki örneklerde görüldüğü gibi kitabın incelenmek üzere bilirkişi olarak seçilen Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'na gönderilerek bir rapor alındığını öğrenmiş bulunuyoruz.   Porno kaset, dergi, kitap türünden yayınları denetlemek üzere kurulan Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 6. maddesinde açıkça belirtilen "Fikri, içtimai, ilmi ve bedii kıymeti haiz olan eserler bu kanunun şumulünden hariçtir" ifadesine rağmen açıkça yetki aşımına girerek Ölüm Pornosu hakkında kitabın halkın ar ve duygularını incittiği, cinsel arzuları istismar eder nitelikte olduğu, Türk Ceza Kanunu'nun 226.Maddesini ihlal ettiği, dolayısıyla müstehcen bulunduğuna dair görüş belirterek kitabın, edebi bir eser olduğunu reddetmiş ve yayıncının ve çevirmeninin yargılanması için kapıyı açmıştır.   Kültür ve sanat alanında dolaşıma giren ürünlerin, edebi veya sanatsal nitelikleri hakkında hükme varacak olanlar, sanatçılar, edebiyatçılar, okurlar ve nihayet sanat ve kültür tarihçileridir. Edebiyat ve sanat eserlerinde cinsellik öğesininin bulunması veya kullanılma düzeyi, yasalarla veya devlet memurlarının ahlak ve beğeni anlayışlarıyla belirlenebilecek olgular değildir. Bunlar genelde sanatın ve edebiyatın, özelde sanatçının ve yazarın özgürlük alanına giren konulardır. Toplumda farklı kişilerin veya grupların farklı sanat ve ahlak anlayışına sahip olmaları bu özgürlük alanını yok edemez. Bu nedenle Basın Savcılığının, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunu kendisine aracı kılarak ortaya koyduğu baskıcı uygulamaların düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama adımları olduğunu açıkça vurgulamak istiyoruz. Çocuklarla ilgisi bulunmayan ve çocuk kitabı olarak satışa sunulmamış edebiyat yapıtlarının, çocukları koruma adına hukukdışı gerekçeler üretilerek yargı konusu yapılmasını şiddetle kınıyor; hükümetlerin ve devlet kurumlarının sanat ve edebiyat eserlerinden ellerini çekmesini, keyfi müdahaleleri engelleyecek gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz.   Ölüm Pornosu'nu çeviren meslektaşımız Funda Uncu'nun ve yayınlayan Ayrıntı Yayınlarının dava sürecinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.   ÇEVBİR

No comments:

Search This Blog