Bloglar açıldı ama yasa duruyor

Öğrendik bir kere, ders oldu. Bırakmak yok.

No comments:

Search This Blog