Fikri bastırılmış nesiller nasıl yaratılır?

“Bütün üniversitelerimizde birbirine saygı çerçevesinde en aykırı fikirler dahil serbestçe yer bulabilmeli. Üniversitenin her bir ferdi özgür düşünceyi serbestçe ifade edebilmeli”

“Hükümet olarak şuna bütün kalbimizle inanıyorum. Üniversiteler, eleştirel aklın, özgür düşüncenin evi, yuvası olmalıdır. Fikirlerin en ölçülü ve en demokratik biçimde ifade edilebildiği, saygı gördüğü bir üniversite ortamından hiç kimse rahatsız olamaz, rahatsız olmaya da hakkı yoktur. Bütün üniversitelerimizde birbirine saygı çerçevesinde en aykırı fikirler dahil serbestçe yer bulabilmeli, serbestçe tartışılabilmelidir. Yeter ki hakaret içermesin. Öğretim elemanlarımız da hiçbir kaygı, hiçbir endişe taşımadan görüşlerini ifade edebilmelidir. Eleştirme, inceleme, araştırma, sorgulama, tetkik etme, düşünce özgürlüğünün temelidir, özgürlük için düşüncenin gelişmesinin önşartıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek durumundayız. Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak gördüğümüz sürece dinamizmimizi artırabiliriz.”

Yukarıdaki sözler Başbakan Erdoğan' ın İTÜ açılış konuşmasından alıntıdır. Tam bu sırada dışarıda İTÜ öğrenci kolektifi ve TKP' li öğrenciler yaka paça gözaltına alınıyor, rektörü protesto ederlerken. AYKIRI FİKİRLERİ SEBEBİYLE.

Başbakan Erdoğan'ı kınıyorum şiddetle. Kendisi bir "dil" katili. Hayata en haysiyetsiz şey herhalde bu duruma düşmek olsagerek. Sen bir konuşma yap halka, birşeyler anlat, dediklerinin yalan olduğu hemen kapının önünde görülsün.

Yazıda bold yaptıklarım, yorum gerektiren kısımları vurguluyor.
301'den meseleye aşinayız.

No comments:

Search This Blog