Lambda kapatıldı.

NE YAPACAĞIZ?


http://www.cnnturk.com/TURKIYE/haber_detay.asp?PID=318&HID=1&haberID=464604

Lambda İstanbul Lezbiyen, Gay, Biseksüel,Travesti, Transseksüel (LGBTT) Dayanışma Derneği, mahkeme kararı ile kapatıldı.

Beyoğlu 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya dernek avukatları katıldı.

Bazı dernek üyeleri ve İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Emma Sinclair-Webb de duruşmayı izledi.

Duruşmada hakim, Cumhuriyet Savcısı'nın önceki celsede konuya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını verdiğini belirterek, dernek avukatı Fırat Söyle'nin de celse arasında mütalaaya karşı beyanını yazılı olarak mahkemeye sunduğunu bildirdi.

Dosya incelendiğinde davalı dernek avukatlarının yazılı beyanlarında, derneklerinin ismi olan "Lambda" kelimesini açıklayan tüzük değişikliklerini dernekler müdürlüğüne bildirdiklerini ifade eden hakim, avukatlara, yazılı beyanlarında bahsedilen tüzük değişikliğinin kapsam ve içeriğini sordu.

Derneğin avukatlarından Basri Akyüz, "Dernekler müdürlüğüne son olarak verdiğimiz dernek tüzüğünde, derneğin adı olan Lambda'nın ne anlama geldiğini açıkladık. Bunun haricinde derneğin adını değiştirmedik ve tüzükteki dernek amaçlarına ilişkin herhangi bir değişikliğe de yer vermedik.

Dernekler müdürlüğüne, dosyada mevcut olan dernek tüzüğünden farklı bir tüzük verilmemiştir. Dolayısıyla tüzüğün istenmesine gerek yoktur" dedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı mütalaayı tekrarladığını ifade ederek, derneğin feshedilmesini istedi. Bu mütalaaya karşı ne diyecekleri sorulan dernek avukatları ise derneğin yardımlaşma amacıyla kurulduğunu, hukuka ve ahlaka aykırı faaliyette bulunmadığını dile getirerek, davanın reddini talep ettiler.

Dosyayı karara bağlayarak, davayı kabul eden mahkeme de 5283 sayılı Dernekler Kanunu'nun 17'nci maddesi ve Türk Medeni Kanunu'nun 60/2 maddesi uyarınca derneğin feshini kararlaştırdı.

Kararın ardından adliye önünde toplanan Lambda İstanbul Lezbiyen Gay Biseksüel Travesti Transseksüel (LGBTT) Kadın ve Erkekler Arası Dayanışma Derneği üyeleri alkışlarla kararı protesto ettiler.

Davaname

Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Muzaffer Yalçın'ın hazırladığı davanamede, İstanbul Valiliği'nin, Lambda İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği tüzüğünün 2'nci maddesinin, Anayasa'nın "ailenin korunması"na ilişkin 41'inci maddesi ile Türk Medeni Kanunu'nun "Hukuka veya ahlaka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz" hükmünü içeren 56'ncı maddesine aykırı olduğunu bildirdiğine yer veriliyordu.

Ayrıca, derneğin adında geçen "Lambda" kelimesinin Türkçe karşılığının dernek isminde belirtilmesi gerektiğini kaydeden valiliğin, dernekten bunların düzeltilmesini istediği anlatılan davanamede, dernek yöneticilerinin, tüzüklerinde yasaya aykırılık olmadığı gerekçesiyle düzeltme yapmayacaklarını bildirdikleri ifade ediliyordu.

Davanamede, bunun üzerine valiliğin, dernek hakkında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca işlem yapılması için savcılığa başvurduğu anlatılarak, belirtilen madde uyarınca derneğin feshine karar verilmesi isteniyordu.
--------------------

3 comments:

Öner said...

LAMBDA AÇIK!
Basında bir yanlış bilgilendirme var. Lambdaistanbul LGBT Dayanışma Derneği kapatılMAdı:
http://www.lambdaistanbul.org/php/main.php?menuID=5&altMenuID=5&icerikID=5423

Yalnızca yerel mahkeme kapatma kararı verdi, ancak hukuki süreç devam ettiğinden ve temyiz yolu açık olduğundan, kapatma kararı henüz uygulanmıyor. Lambda kararı temyiz edip Yargıtay'a götürecek. Bu da sürecin en az bir yıl kadar devam etmesi anlamına geliyor. Bu süreçte Lambda AÇIK ve faaliyetlerine devam ediyor. Yargıtay'ın kararı bozacağına inanıyorum. Bu süreçte Lambda "Derneğime Dokunma" adlı bir kampanya başlattı. Bu kapsamda 3 Haziran 2008 Salı günü saat 11'de Taxim Hill Otel'de bir basın toplantısı olacak. Bu toplantıya Lambda'dan temsilcilerin yanısıra Amargi Kadın Akademisi, Kadının İnsan Hakları Projesi, İnsan Hakları Derneği ve Uluslararası Af Örgütü'nden temsilciler, İstanbul milletvekilleri Sebahat Tuncel (http://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-3103s.pdf) ve Ufuk Uras katılacak. 7 Haziran 2008 Cumartesi günü ise evrensel eylem günü olacak, dünyanın çeşitli yerlerinde Lambda'nın kapatılması protesto edilecek. Lambda da Beyoğlu'nda bir basın açıklaması yapacak.

Sevgiler,
Öner Ceylan
Lambdaistanbul Gönüllüsü

ElmasDeniz said...

Merhaba Öner,

Farkındayım.Düzeltme için teşekkürler.

Ama benim için "kapatılmak istenmesi" veya "kapatılması" bir.

Öner said...

Merhaba Elmas,
Şöyle bir durum var. Basındaki hemen herkes, bu olaydaki haksızlığı abartmak için, karar uygulanmış ve derneğin kapısına mühür vurulmuş algısı yaratmakta bir sakınca görmüyor. Ancak bu, o kültür merkezine ve hizmetlerine ihtiyaç duyan insanlarda, merkezin artık faal olmadığı gibi bir algı yaratıyor ve gereksiz yılgınlığa sürüklüyor. Çalışmalarımızı bitireceğimizi düşünenler oluyor. Bu bizim asla istemediğimiz bir yılgınlık ve buna katkıda bulunan her türlü haber beni çok kızdırıyor.
Yani özetle, kapatma kararıyla kapatılmış olma arasında DAĞLAR kadar fark var. Daha ölmedik, ayaktayız ve hep de ayakta olacağız. Kapatma kararı haksızdır ve Yargıtay'dan döneceğine ben inanıyorum.
Sevgiler,
Öner

Search This Blog