Daha yanıt gelmedi... UPSD'ye kınama!

From: Elmas Deniz
Subject: Kınama ve öneri...
Date: 14 Kasım 2007 Çarşamba 22:33:20 GMT+02:00
To: upsd@upsd.org.tr

Sayın UPSD yetkilileri,

Bağımsız bir Sanatçı ve Aydın olarak; öncelikle derneğinize üye olmadığımı, hatta bu zihniyetle gittiğiniz taktirde iki dünya bir araya gelse üye olmayacağımı belirtmek isterim. (Yanlızca, derneğin benim yönetimime geçmesiyle, başkan olursam bunu düşünebilirim.)

Yazma nedenim basit; 1472 nolu basın bülteninizi okuduktan sonra daha önceleri muhatap bile almadığım (kaale almadığım) derneğinizin benim adıma da konuştuğuna kanaat getirdim.

"Aydın", "sanatçı" ve "sanat" kelimelerini temsiliyetini üstlenerek kulanmanız açısından. Maalesef ( ve ne mutlu ki) ortak kullandığımız bu kelimeleri tamamen farklı anlıyor ve kullanıyoruz.

Düzeltiyorum, siz yanlış kullanıyorsunuz...

Cezair bağımsız kalıncaya kadar Fransız oluşundan utanan, ve de zenci olmayı yeğ tutan Jean Genet, onu hapisten çıkmasına yardım eden Sartre, attığı taş ile Said gibi... Hrant Dink gibi...
Egemen sistemin tam göbeğinde oturan, en ufak eleştirel düşünceden nasbini almamış, gerici, faşist ve milliyetçi kişiler Aydın olamazlar. Sanatçı asla. Her tür demokratikleşme olanağının ve özgürleştirici, eleştirel düşünceyi benimsememiş kişiler de aydın-sanatçı olamaz. Siz alenen düşünce özgürlüğüne karşısınız. Ve alenen, eleştiriyor göründüğünüz şeylerin birer uygulayıcısı ve timsalisiniz. Gerici-faşist-sağcı.

Sanatçılardan oluşan bir grup insanın 301.maddeye destek vermesi akıldışıdır. Özellikle bu ifade özgürlüğüne karşı olmak anlamına gelir. Ve Hrant Dink'in öldürülmesini özellikle PKK terörüne bağlamanız ilginç, oysaki her gazete okuyan insan, katil Samast'ın bayrakların önünde polisle birlikte çekilen fotoğraflarını hatırlayacaltır. Bayraklar kesinlikle sarı,kırmızı ve yeşil değildi. Mektubun dilinden darbe yanlısı olduğunuz izlenimi dahi edindim. Askerin demokrasinin koruyucusu olduğuna olan inancınız da şok edici. Merakımı bağışlayın gerçekten PSD üyelerinin tamamı sizinle hemfikir mi?

Sanatçı kimliğinin bu denli bağnaz yaklaşımla ve şuursuzca kullanılması-alet edilmesi beni sinirlendiriyor. Sahip olduğunu iddia ettiğiniz düşünceler, kendine sanatçıyım diyen birisinden ziyade ucuz ve kötü politikacılarımızınkini anımsattı bana.

"Bir insanın ölümü"nü şehit veya yazar böylesine kullanmak anlaşılmaz.Kullandığınız dil barışı ve huzuru talep etmekden çok kendi çerçevesini açıklıkla çizdiğiniz bir milliyetçi söylemi çıkartıyor.

Basın bülteninizi gördüm ve size bir öneride bulunmaya karar verdim. Size entellektüel destek verebilmeyi çok isterim. Gönüllü olarak derneğinizin basın halkla ilişkiler görevini yürütüp, kamuoyuna yaptığınız duyuruların organizasyonunu yapıp, bizzat üzerine düşünüp yazmayı talep ediyorum. Bu çalışmamın karşılığında hiçbir ücret talep etmeyeceğim.

Bültenleri ben hazırlayayım. Zira her kim yazıyorsa ağır bir milliyetçiliğin, demokrasiyi son derece yanlış anlamış birisi olmasın. Insanların öldürülmelerini saygısızca kendi politikaları için kullanan bir ağızdan yazılmasınlar yeterki.

Yeterki bu bültenin altında kullanılan "Sanat" kelimesini görüp,

Utanmayayım.

işte bu nedenle nasıl bir politika yürüteceğinize ben karar vereyim.

Yok, bu olanaklı değilse,

tavrınızı kınıyor ve etkinliklerinizi durdurmanizi ısrarla rica ediyorum.


Ilginize teşekkür ederim,

Saygılarımla

Elmas Deniz


xxxxx

Sayı:1472

(Basın Bülteni)



UPSD’DEN TERÖRE LANETLEME

Güneydoğu’da sene başından beri yüze yakın askerimizin şehit edilmesi, etnik bölücü terörün artık emperyalizmden de güç alarak dal budak saldığını ve gün geçtikçe küstahlaştığını göstermektedir.

Ülkemizde ulus-devletin zayıflamasından medet uman emperyalist çıkar çevrelerinin neredeyse mazur göstermeye çalıştığı bu katliamlar, yurttaşlarımızın büyük tepkisine neden olmakta, özellikle şehitlerimizin aile ve yakınları, bu cinayetler nedeniyle tarif edilmez acılara boğulmaktadırlar.

Terör, nereden ve kimden gelirse gelsin, alçak, sinsice çözümsüzlükten başka bir şey üretemeyen bir zavallılık göstergesidir. Ne yazık ki 12 Eylül’den sonraki ilk yıllarda önce inişe geçen terör, 1980’lerde bölücü PKK çetelerinin ilk katliamlarıyla hortlamış, 1990’ın başından itibaren de Muammer Aksoy’dan başlayarak, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve Hrant Dink’e kadar uzanan süreçte korkunç cinayetleri beraberinde getirmiştir. Özellikle dinci-etnik terörün Atatürk Cumhuriyetini açıkça hedef haline getirmesi, bunun ötesinde son yıllarda Dink’ten önce de bazı rahipleri de hedef seçmesi, yaratılmak istenen kaosun büyük bir oyunun parçası olarak tezgâhlandığını ortaya koymaktadır.

Yaşadığımız onca acı deneyimden sonra, bizler bu ülkenin sanatçıları olarak, herkesten önce ve herkesten çok barış, huzur ve eşitlik istiyoruz. Terörle pazarlık edilmeyeceğini bildiğimiz gibi,
dinci-etnik faşizmle de uzlaşma sağlanamayacağını çok iyi biliyoruz. Ülkesini sevmek veya dindar bir saygın vatandaş olmakla, yaratılan aşırı sağcı, gerici prototipin hiçbir alakası yoktur.

Ülkemizin yaşadığı olağan dışı kriz dönemi, laik demokrasiye ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine yapılan saldırılar, halkın önemli kesiminin bu konulara uzaklığı, hepimizin bildiği gerçeklerdir. Aydınlanma devrimi ve Cumhuriyetimizin gerçek kimliği adım adım unutturulmak istenmektedir.

Şu anda her türlü şiddete, teröre ve etnik bölücülük çabalarına eşit şekilde uzak durmak, her aydın insanın kaçınılmaz tavrı olmalıdır.

Bu toprakları her gün canı pahasına koruyan Ordumuzun her görev kademesinde yer alan mensupları, bizim için sonsuz değerli insanlardır. Alçakça pusulara düşürülerek şehit edilen her insanımız, bizim kardeşimiz, ağabeyimiz veya oğlumuzdur. Her şeyden önce onlara yapılan saldırı, hepimize, tüm ulusa yapılmıştır. Acımız büyüktür. Şehitlerimizin kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne baş sağlığı diler, bunun son olmasını ve canilerin hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını temenni ederiz.

AIAAP UNESCO
TÜRKİYE ULUSAL KOMİTESİ
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Bedri Baykam

Yönetim Kurulu
Nurettin Erkan
Tülin Onat
Bahri Genç
Pınar Yeşilada
Rüçhan Şahinoğlu
Nilüfer Ergin
xxxx

2 comments:

Didem said...

cesurca. yanıt geldi mi upsd'den?

ElmasDeniz said...

Yok henüz bir ses.

Search This Blog