Punctured Tyre / Patlak Teker


Punctured Tyre / Patlak Teker

K2 Contemporary Art Center, Izmir
K2 Sanat Merkezi, İzmir

May 26th - June 22nd 2007 / 26 Mayıs-22 Haziran 2007
Opening / Açılış:
May 26th 2007, Saturday,18.00 / 26 Mayıs 2007, Comartesi, 18:00
Artists Talk / Sanatçı Konuşmaları:
May 26th 2007, Saturday,15.00 / 26 Mayıs 2007, Cumartesi, 15:00

Gülşah Kılıç
Leyla Gediz
Borga Kantürk
Elmas Deniz
Erinç Seymen
Ahmet Ögüt
İnci Furni

http://www.k2org.com

No comments:

Search This Blog