Sinemacılara desteğimiz sonsuzdur ben de imzacıyım

Sinemacılardan Sinema Genel Müdürlüğü’ne Açık Mektup
Yeni yıla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Mesut Cem Erkul’un açıklamaları ile başladık. Sn. Erkul’un “Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk filmlerini destekleme konusunda yeni bir mekanizma oluşturularak gişe yapan filmlerin yanı sıra, tüm aile bireylerinin birlikte izleyebileceği, genel izleyiciye hitap eden yapımların teşvik edilmesini” de içeren açıklamalarını şaşkınlıkla takip ettik. Öncelikle, Sinema Genel Müdürlüğü’nün Ticaret ya da Sanayi değil hâlâ Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bünyesinde olduğunu hatırlatmak isteriz. Kültürel, sanatsal ürünler hiçbir zaman kâr / zarar hesabı ile değerlendirilmemelidir.
Sinemamız son on yıldır istikrarlı bir yükseliş̧ içindedir: Filmlerin kalitesinin artmasının yanı sıra, sinemamız büyük festivallerde kendisine daha fazla yer bulmakta ve ödüller kazanmaktadır. Birçok önemli festivalde son dönem Türkiye sineması gösterimleri yapılmakta, ülke sinemamız her geçen gün güçlenmektedir. Tüm bunlar yurtdışında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın milyonlarca lira harcayarak yapabileceği tanıtımdan çok daha kuvvetli ve kalıcı bir tanıtıma olanak sağlamaktadır. Bu başarı ancak sanatçının özgürlüğü ve ortaya çıkan yapımların özgünlüğüyle açıklanabilir. Sinemayı özgür bir sanat olarak görenler için bu durum son derece açıktır. Bunun anlamını kavrayamayanlarsa bu başarıyı yok saymakta ve sanat sinemasını âtıl hale getirmek için kendi lobilerini sürdürmektedir. Sinema Genel Müdürlüğü’nün en önemli görevi sinemamızdaki bu yükselişi sürdürmek için gerekli çabaları göstermek olmalıdır.
Bu yükselişte şüphesiz Sinema Genel Müdürlüğü’nün (eski adıyla Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün) sinema filmlerinin yapımına verdiği desteklerin önemli bir katkısı olmuştur. Sinemayı bir sanat dalı olarak gören biz sinemacılar artık bu desteklerin daha profesyonelce ve yeni ihtiyaçlar da gözetilerek düzenlenip genişletilmesi taraftarıyken Genel Müdürümüzün yaptığı tespit ve tanımlar bizi endişeye sevk etmiştir. Sinemamızı temsil eden en üst düzeydeki bürokratlardan olan Sinema Genel Müdürümüzün yaptığı açıklamadan bir bölümü paylaşmak isteriz: ''Eskiden kahramanlık filmlerine, tarihi Türk filmlerine gidilir, çıkıldığı zaman onun etkisinde kalınırdı. Bir Malkoçoğlu vesaire etkilerdi... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da engellilerin, Türk ailesinin yapısını güçlendirici eserlerin ortaya çıkmasında çok istekli... Kültür ve Turizm Bakanlığı Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu, bilindiği gibi filmleri değerlendiriyor. Bu teşvik mekanizmasını genel izleyiciye 100, 7-­‐13 yaş arasına 85, 13-­‐18 yaş arasına 75 olarak oranlarsak ticari olarak da teşvik etmek mümkün olabilir. Bu yöntemi de deneyeceğiz.”
Son on yıldır Türkiye sinemasını uluslararası festivallerde temsil eden filmlere bakıldığında bu açıklamanın neye karşılık geldiğini sorgulamak gerektiğini düşünüyoruz. Bu bakış̧ açısıyla yaklaşılsaydı son yıllarda uluslararası başarılar kazanan filmlerin birçoğu desteklenemezdi. Kurgulanmaya çalışılan bu teorik zeminin hem sanatın tümünde ve doğal olarak sinemada tek bir karşılığı vardır; sansür ve adam kayırma. Sanatın doğasına, maddi koşullarla ve çerçevesi müphem Türk aile değerleriyle sınır çizmek kabul edilemez. Bu tanımlamalarda aslında filmlerin daha çekilmeden sansüre uğraması, belirli bir çizgideki sinemanın teşvik edilmesi, zaten kâr etme amacı taşıyan ticari yapımların bir daha ödüllendirilmesi gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın asli görevi olmayan birçok amaç güdüldüğü görülmektedir.
Biz aşağıda imzası olan sinemacılar olarak Sinema Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ama bizim hiçbir haberimiz olmayan bu değişikliklerin bir an önce bizlerle paylaşılmasını talep ediyoruz. Sinemamızın sorunlarını bizzat muhatapları olan bizlerle tespit edip çözümlerin beraberce geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
İmzacılar:
Aliye Uçar
Aslı Ertürk
Aslı Filiz
Aslı Özge
Aydın Bağardı
Aziz Akal
Baran Seyhan
Belma Baş
Belmin Söylemez
Biket İlhan
Bingöl Elmas
Çayan Demirel
Çiğdem Vitrinel
Dersu Yavuz Altun
Derviş Zaim
Durul Taylan
Ebru Şeremetli
Emel Çelebi
Emre Yeksan
Ender Yeşildağ
Enis Rıza
Funda Özyurt
Göktuğ Özgül
Hakkı Kurtuluş
Hasan Özgen
Haşmet Topaloğlu
Hikmet Yaşar Yenigün
Hüseyin Karabey
İlksen Başarır
İnan Temelkuran
Kutluğ Ataman
M. Caner Alper
Mahmut Fazıl Coşkun
Mecit Beştepe
Mehmet Binay
Mehmet Eryılmaz
Mehmet Güleryüz
Melik Saraçoğlu
Meral Okay
Metin Avdaç
Murat Düzgünoğlu
Murat Saraçoğlu
Mustafa Temiztaş
Mustafa Ünlü
Nadir Öperli
Nalan Sakızlı
Nida Karabol
Nur Sürer
Orhan Eskiköy
Ozan Turgut
Ömer Tuncer
Ömür Atay
Önder Çakar
Özcan Alper
Özgür Candan
Özgür Doğan
Özkan Küçük
Pelin Esmer
Rüya Köksal
Selim Demirdelen
Selim Evci
Semih Dindar
Semih Kaplanoğlu
Şenay Ertorun
Seren Yüce
Serkan Acar
Sevilay Demirci
Seyfettin Tokmak
Seyfi Teoman
Seyhan Kaya
Sırrı Süreyya Önder
Tarık Tufan
Tolga Esmer
Tolga Örnek
Tuncel Kurtiz
Tülin Özen
Türker Korkmaz
Ümit Ünal
Veli Kahraman
Yağmur Taylan
Yamaç Okur
Yasin Ali Türkeri
Yeşim Ustaoğlu
Zeki Demirkubuz

No comments:

Search This Blog