Sorunlu Tabiatı ve Biolojik Çeşitiliği Koruma yasa tasrısı

  Sayın Basın Mensupları

  Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu 2010, önümüzdeki günlerde
  meclise gelmesi beklenen Tabiatı ve Biolojik Çeşitiliği Koruma yasa
  tasrısını AB standartlarına uyumlu bulmadı. Hatırlayacağınız gibi yasa
  tasarısı, İkizdere'nin Koruma Kurulu tarafından sit alanı olarak ilan
  edilmesinin ardından ggundeme gelmişti.


  2.Ekte bulacağınız raporun 90. sayfasında Çevre Faslı altında, "nature
  protection" paragrafının başında aynen şu ifade yer almaktadır:

  "No progress can be reported on nature protection. The draft law on
  nature protection and
  biodiversity, submitted to the Turkish parliament, raises concerns, in
  particular as regards the
  abolition of the current protection status of many sites that would be
  a useful contribution to
  the Turkish Natura 2000 network."

  "Doğa koruma konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Doğa koruma
  ve biyolojik çeşitlilikle ilgili Meclis'e sunulan taslak yasa,
  özellikle Türkiye'nin Natura 2000 ağına katılabilecek birçok alanının
  mevcut koruma statüsünü ortadan kaldıracak olmasından ötürü endişe
  konusudur"


  "The national biodiversity strategy and action plan, and
  implementing legislation on birds and habitats remain to be adopted.
  There is growing
  concern about the negative effects on potentially protected species of
  flora and fauna of
  building new water and energy infrastructure in the eastern part of
  the country. The list of
  potential Natura 2000 sites has not yet been compiled. An amendment to
  the by-law on the
  protection of wetlands has weakened the protection status of wetlands,
  which are protected
  under the Convention on Wetlands of International Importance.
  Responsibility for nature
  protection is not clearly allocated between the various competent institutions."

  ifadesiyle devam eden aynı faslın sonuç bölümünde de:

  "Turkey has made very limited progress as regards climate change and
  no progress in the area of nature protection."
  Yani:
  "Türkiye iklim değişikliği konusunda çok sınırlı ilerleme kaydetmiş ve
  doğa koruma konusunda hiç ilerleme kaydetmemiştir" denilmektedir.

  Acil ilgi ve bilginize sunulur...
  Karadeniz İsyandadır

No comments:

Search This Blog