Açılış bu gün: Göreli konumlar ve kanaatler


GÖRELİ KONUMLAR VE KANAATLER

BASIN BÜLTENİ

16 - 30 Nisan arasında Göreli Konumlar ve Kanaatler adlı sergi, İstiklal Caddesi’ndeki Suriye Pasajının 4. katındaki eski bir kayıt stüdyosunda gerçekleşiyor. Sergi, farklı alan ve disipinlerden gelen katılımcıları ile birlikte 15 gün süren işleyen bir mekan ve geçici bir sanat kurumu yaratmaya odaklandı.

Kimlik, konum ve farklılık üretiminin belirli kaynaklar ve alışıldık yollarla gerçekleştirilmesine karşıt olarak sergi, katılımcıları ve onların pratikleri dolayısıyla bağımsız ilişkisel metotları üretiyor ve görünür kılıyor. Ortak mekân ve bilgi üretimi, ağ biçimli ilişkiler, bellek, arşiv gibi meseleler ve bunların ürettiği konumlar bu serginin odağında duruyor.
Katılımcılar, ürettikleri projeleri aracılığıyla sanat üretimini ve ilişkili olduğu bağlamlar aracılığıyla yerleştiği konumunu, izleme, üretme ve katılım ilişkilerini mekânı kullanma biçimleri üzerinden sorgulamaya açıyorlar.

Katılımcılar
Caner Aslan
İnci Furni
HaZaVuZu
Kanalkayıt
Borga Kantürk
Tayfun Serttaş
Vahit Tuna
Pelin Tan

Misafir Küratör
Önder Özengi

Sergi Yapımcısı
Manzara Perpectives
(Anna Heidenhain – Kristina Kramer)

Sergi 16–30 Nisan 2009 tarihleri arasında Suriye Pasajı’nın 4. katında Pazar hariç hergün saat 12:00 ve 18:00 saatleri arası görülebilir.

Adres: Suriye Pasajı
İstiklal Caddesi, No.348, Kat:4
Tünel - Beyoğlu

*Sergi kapsamında 18 ve 25 Nisan günleri sunumlar ve konuşmalar gerçekleşecektir.

---

25 nisan günü konuşma yapacağım tahminimce daha önce blogdan birşeyler yazarım.


GÖRELİ KONUMLAR VE KANAATLER SERGİ PROGRAMI


16 Nisan 2009 Perşembe

20.00
HaZaVuZu - “30 Ağız Binayı Yıkar”


18 Nisan 2009 Cumartesi

15.00
“-1” Güncel Sanat için Geçici Ofis kapsamında

Borga Kantürk : “-1 Güncel Sanat arsivi ve kayda geçmeyeni
tekrar düşünmek: Yeni kayıt ve tartışma olanaklarını
zorlamak”

16.00
Merve Şendil: “Yeraltı kültürünün iletişim aracı: Fanzin”

Underscene, -1 Güncel Sanat / Geçici Ofis I ` de İzmir`den
çıkmış fanzinleri içerikleri ne olursa olsun kaotik bir
kolajla oluşturdukları ve fotokopi ile çoğalttıkları sadece
dış görünüşleri ile bile algıyı bozmaya, kalıpları yıkmaya
yönelik olan bu kültürü paylaşmayı amaçlıyor.


17.00
Caner Aslan: “15 Dakika”

Caner Aslan son bir kaç aydır kafasını kurcalayan farklı
düşünce, olay ve bilgi kırıntılarını birbirine bağlayarak
hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacak.

25 Nisan 2009 Cumartesi

15.00
Pelin Tan, “Artı Değer” kapsamında

Tangör Tan: “Yemegin Disiplinler Arasi İliskileri”

Mutfak dünyası ile ilgili görüş ve deneyimleri hakkında,
diğer bilgi üretimleri arasındaki ilişkilere de değinerek
bir konuşma yapacak.

“-1” Güncel Sanat için Geçici Ofis kapsamında

Elmas Deniz: Başka olasılıklar; tarifler, notlar...

Sanatçı, konuşmasında bireysel bir perspektiften, kendi
biraraya getirdiği örnekler ile genel sanat problematiği;
olası sanatçı –sanat sergileme ve durum yaratma- modelleri
üzerine konuşacak. Sanatçı kimdir? Başka olasılıklar için
nasıl bir ortam gereklidir? Yaratıcılık kimde aranmalıdır?
Tabular nelerdir? Araştırmacı militan kimdir? Sanatçının
önlenemez pasifliği. Ezberlenmiş olandan çıkabilmek.
Homojen sanat ortanmından kurtulma yolları, zihinsel mekan
ihtiyacı konuşmanın ana hattını oluşturuyor.
Katılımcılarla birlikte bu soruları geliştirme amacı
taşıyor.

17.00
Deniz Gül ve Burak Arıkan: Gayri Maddi Emek Üzerine Notlar

Deniz Gül bloğunda yayınladığı mesleki iç döküşleri takiben
güncel sanat üretimini sorgulayan bir dizi editöryel
etkinliği Suriye Pasajı'ndan başlatıyor. Gayri maddi emeğin
dönüşümü üzerine Burak Arıkan'ı davet eden Gül, Arıkan'ın
User Labor projesine yoğunlaşarak sorularına cevap
arayacak. Program, değişen dünyada sanatın yerinin bir
değişmez olarak belirlenmesine karşı çıkan, özellikle de
dijitalizasyon ile yeni gerçekliğin peşinden koşan artı
değer üreticilerini yıkıcı bir arayışla soru sormaya davet
ediyor.

No comments:

Search This Blog