Workshop- Hey!Spectator! / Hey! İzleyici!

HEY! SPECTATOR!
WOULD YOU LIKE TO JOIN PROCESS OF AN ART PRODUCTION!
WE WILL MAKE A VIDEOWORK.

Istanbul Kultur University
21 May 2007 Monday

Today come to the main hall at 13:00. Don't call the Police. You will see a strange crowd at the right side. You will see a woman with green blouse. Go her and say " I am curious" This is the password...

How artist produces? What about the kitchen? This workshop, planned not to have the spectators encounter an artwork, but instead, aims to invite them to participate in an artistic production processes and through this to open a discussion. The importance of the project is not so much the esthetic outcome of the artwork. The basic intention is to create an opportunity for spectators and non-artists to be close to the contemporary art practices.

With the development of the communication technologies, people started broadcastıng what they are producing. We are all movie-goers, users of youtube, google video and such. As a consequence, we are using the same media as contemporary art does. Because of this reason Video is selected as a medium of this workshop. By this way we will discuss the issue through practical production process.

After the one day workshop final production will be displayed in Kultur University.

Artist: Elmas Deniz
Event organisation: Guler Sancakli
Place: Kultur University, seminar room, 1st floor

................................................

HEY! SANAT İZLEYİCİSİ! SANAT ÜRETİMİNE KATILMAK İSTERMİSİN?
VIDEO YAPACAĞIZ.

BUGUN SAAT 1'de Buyuk hole gel. Polise haber verme. Sağ tarafta tuhaf bir kalabalık göreceksin.Yeşil bluzlu bir kadin göreceksin ona yaklaş ve "Merak ediyorum" de. Parola bu...

Sanatçı nasıl üretir ? İşin mutfağı nasıldır? Bu atölye çalışması; bir anlamda izleyiciyi yanlızca izleyici olarak sanat eseriyle karşılaştırmak yerine , onları sanatçı ile birlikte tartışma ve üretme sürecine davet ediyor. Sonuç olarak ortaya çıkacak ürünün estetik niteliğinden ziyade, pratik üretimle yaratılan bu ortamda izleyicinin ya da sanatçı olmayan kişilerin sanatçının aslında güncel sanata ne kadar yakın durduklarının da keşfini vaadediyor.

Güncel teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, özelikle internette bireyler kendi ürettiklerini yayınlama olanağı buldular, hepimiz film izliyor, yoututube, google videoyu kullanıyoruz ve aslında güncel sanatın araçlarını farketmeden deneyimliyoruz. Bu nedenle medyum olarak VIDEO , atölye çalışmasında üretilen işin malzemesi olacak. Bu anlamda pratik üretimin ardındaki sanatçının işi tasarlarkenki düşünsel süreçleri neler? Bunları serbest bir ortamda tartışacağız.

Bu atölye çalışması herhangi bir tekniği öğretmek amaçlı değil. Asıl amaçlanan, pratik örnek üretimle katılımcılarla izleyici-sanatçı- ilişkisini tartışma ortamı yaratmak. Sonuç olarak ortaya çıkarılan video yine kultur üniversitesi içinde izleyiciye anonim bir yapıt olarak sunulacak.

Sanatçı: Elmas Deniz
Etkinlik Organizasyonu: Güler Sancaklı
Mekan: Kültür Üniversitesi, Seminer salonu, kat 1
21 Mayıs 2007- Pazartesi

No comments:

Search This Blog